Przetargi

28.07.2020r - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 28.07.2020r. zostało zamieszczone Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja do pobrania.

24.07.2020r - Informacja z otwarcia ofert

W dniu 24.07.2020 upłynął termin składania ofert. Informacja z otwarcia ofert do pobrania poniżej

Informacja z otwarcia ofert.

09.07.2020r - Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjności

W dniu 09.07.2020r. zostało zamieszczone Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjności.

 

Dokumentacja do pobrania poniżej:


Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjności 
Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjności - załącznik 2 - wzór umowy
Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjności - załączniki 3, 4, 5, 6, 7, 8
Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjności - załączniki 3, 4, 5, 6, 7, 8 - wersja edytowalna                                         

Zapytanie Ofertowe - zasada konkurencyjności załącznik 1 - dokumentacja techniczna -projekt instalacji grzewczej:

 1. OT Mały Książę
 2. Obliczenia
 3. Rysunek

 

Zapytanie Ofertowe - zasada konkurencyjności - załącznik 1 - dokumentacja techniczna:

 1. Strona tytułowa
 2. Spis zawartości opracowania
 3. Opis tech. PZT
 4. Opis tech. arch.
 5. Opis Operar PPOŻ
 6. Opis Bioz vKROTKA
 7. Obliczenia statyczne
 8. Opis sanitarny
 9. Opis IE
 10. Rzut parteru
 11. Rzut dachu
 12. Przekrój A-A
 13. Przekrój B-B (cz.proj.)
 14. Elewacje
 15. Przedmiar robót
 16. PZT Projekt Zagospodarowania Terenu
 17. Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót Budowlanych


.