Wszystkim Przedszkolakom życzymy, by ich dziecięca radość, miłość i ufność nie przeminęły :)